Psychisch welzijn hangt samen met de mogelijkheid om uzelf te zijn en te ontwikkelen.

Psychisch welzijn hangt samen met de mogelijkheid om uzelf te zijn en te ontwikkelen. Het lukt niet altijd om de balans in je leven te bewaren. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor ontregeling, zoals bijvoorbeeld:

  • lichamelijke ziekte of herstel van ziekte
  • verlies van een belangrijk iemand
  • problemen met of op het werk
  • levensloopstress
  • overbelasting of burn out klachten
  • een ingrijpende ervaring.

Psychosociale therapie kan helpen gebeurtenissen een plek te geven. Ook kan het zijn dat gedragspatronen, die misschien ooit hebben geholpen om te overleven, u nu niet meer helpen. In de therapie kunnen we onderzoeken hoe u het anders kunt doen. Belangrijke anderen kunnen betrokken worden bij de therapie. U heeft de regie over uw leven, maar het gaat erom dat u het ook weer voelt.